Co robimy?

home staging, pośrednictwo, zarządzanie, doradztwo.

Nieruchomości to nasza specjalność!!!

Prowadzimy działalność w zakresie: home staging, pośrednictwa, zarządzania, doradztwa.

Oferujemy szeroki zakres usług:

 • Poszukujemy nieruchomości inwestycyjnych wg kryteriów klienta. Na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia wskazujemy zalety i wady danej nieruchomości.
 • Pośredniczymy w kupnie nieruchomości. Sprawdzamy dokładnie przedmiot zakupu naszych klientów. Dogłębnie badamy wszystkie dokumenty oraz samą nieruchomość.
 • Pośredniczmy w sprzedaży nieruchomością. Pomagamy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Doradzamy w kwestiach inwestycyjnych dotyczących kupna/sprzedaży lub wynajmu/najmu różnych typów nieruchomości. Wskazujemy aktualnie panujące trendy na rynku nieruchomości.
 • Dzięki stosowanym przez nas technikom home staging podwyższamy wartość nieruchomości klienta przy jednoczesnym małym nakładzie finansowym.
 • Pomagamy w regulacjach stanów prawnych nieruchomości.
 • Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami zapewniając m.in. obsługę administracyjną, prawną, eksploatacyjną i techniczną.
 • Wykonujemy drobne prace remontowe i konserwacyjne powierzonych nam nieruchomości.
 • Analizujemy zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pomagamy
  w postępowaniach administracyjnych dotyczących planowania przestrzennego.
 • Podczas indywidualnych konsultacji z klientem przeprowadzamy analizę wartość danej nieruchomości oraz służymy radą w kwestii jej rozwoju.
 • W naszym biurze mogą Państwo skorzystać z porad projektanta, geodety czy radcy prawnego odnośnie planowanej inwestycji.


W ramach home-staging prowadzimy:

I konsultacje wraz z poradnikiem zmian

II kompleksową realizację

 

I KONSULTACJE w ramach usługi:

 • przeprowadzamy oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży/najmu, patrzymy na nią okiem potencjalnego nabywcy, wykonujemy dokładną dokumentację zdjęciową,
 • ustalamy jakie są atuty nieruchomości, a co może być przeszkodą przy jej sprzedaży/wynajmie,
 • wskazujemy konieczne zmiany i doradzamy jak je przeprowadzić jak najmniejszym kosztem,
 • doradzamy, które sprzęty, bibeloty, elementy wyposażenia powinny zostać tymczasowo usunięte.

Po przeprowadzeniu konsultacji przygotowujemy pisemne podsumowanie tzw. poradnik umożliwiający samodzielną realizacją prac aranżacyjnych oraz rementowych, zawierający m.in. określenie funkcji poszczególnych pomieszczeń, odpowiedni dobór koloru farb i tkanin adekwatny do przeznaczenia pomieszczenia, propozycję rozmieszczenia mebli oraz określenie ich użyteczności w danym pomieszczeniu.

II KOMPLEKSOWA REALIZACJA w ramach usługi:

 • przeprowadzamy oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży/najmu, patrzymy na nią okiem potecjalnego nabywcy, wykonujemy dokładną dokumentację zdjęciową,
 • ustalamy jakie są atuty nieruchomości, a co może być przeszkodą przy jej sprzedaży/wynajmnie,
 • wskazujemy konieczne zmiany i doradzamy jak je przeprowadzić jak najmniejszym kosztem,
 • doradzamy, które sprzęty, bibeloty, elementy wyposażenia powinny zostać tymczasowo usunięte,
 • przygotowujemy wstępny projekt zmian zawierający koszty zastosowanych materiałów oraz wykonania wszystkich niezbędnych prac wykończeniowych/ remontowych,
 • po akceptacji projektu przez klienta prace zostają wykonane przez współpracujących
  z naszym biurem fachowców, prace wykończeniowo/remontowe na każdym etapie są nadzorowane przez nasze biuro.